Anhui Huangshan Hengjiu Chain Transmission Co., Ltd.
Dir.:
No.6, South Huayang Road, Jixi County, Anhui Province, China.
Tel: +86-563-8150161
Fax: +86-563-8163690
E-mail: export@hschain.com.cn